1. START
  2. WSPÓLNOTA
  3. WYDARZENIA
  4. INTENCJE
  5. ŚWIADECTWA
  6. GALERIA
  7. KONTAKT


"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię"


Jezus Chrystus przyniósł nam Ewangelię, tzn. Dobrą Nowinę o tym, że Bóg nas kocha, że pragnie nas zbawić, że szuka naszej przyjaźni. Pan wzywa nas, abyśmy przyszli do Niego, do Jego Serca!  

Tutaj dowiesz się o naszej Wspólnocie.

 

 

Najbliższe wydarzenia
koko

 

 

Zapraszamy na spotkanie modlitewne w sali nr 11 o godz. 19.15
- wtorek (20 września) dla dorosłych i małżeństw
- czwartek (22 września) dla młodych.

 

spotkanie  

 

 

koko

koko

 

 

Czuwanie od ewangelizacji do kontemplacji z różańcem w ręku.
6-8 października 2016r. (czwartek, piątek sobota)

Rozpoczynamy o godz. 18:00 w sali nr 11 (dom zakonny MS)

więcej

 

czuwanie

 

koko

koko

 

Wspólnotowe rekolekcje w Jarosławiu w Opactwie Benedyktynek
14-16 października 2016r
Koszt ok 150 zł

Rekolekcje prowadzi ks. pral. Marian Rajchel.

Encyklika Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka) Św. Jana Pawła II jest podstawą rozważań przygotowanych na te rekolekcje.

 

 

 

Aktualności

koko